شرکت فاراب رایانه یزد شرکت فاراب رایانه یزد
شرکت فاراب رایانه یزد

نام دامنه خود را وارد کنید


به عنوان مثال dima

پسوند دامنه را انتخاب کنید.

قیمت ثبت دامنه

 • قیمت دامنه .com
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .net
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .org
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .biz
  65,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .info
  55,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .name
  85,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .ir
  5,000 تومان
  1 ساله

 • سرویس هاستینگ
  3000 تجاری ویژه
  180,000 تومان
  مگابایت
  مگابایت
  نامحدوددیتا بیس و نامحدود اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin

  اطلاعات بیشتر و خرید

 • سرویس هاستینگ
  2000 تجاری
  120,000 تومان
  مگابایت
  مگابایت
  نامحدوددیتا بیس و نامحدود اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin

  اطلاعات بیشتر و خرید

 • سرویس هاستینگ
  1000 مگابایت تجاری
  80,000 تومان
  1,000 مگابایت
  10,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin

  اطلاعات بیشتر و خرید

 • سرویس هاستینگ
  100 مگابایت شخصی
  64,500 تومان
  1,000 مگابایت
  7,000 مگابایت
  نامحدوددیتا بیس و نامحدود اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin

  اطلاعات بیشتر و خرید

Template Design:Dima Group