شرکت فاراب رایانه یزد شرکت فاراب رایانه یزد
شرکت فاراب رایانه یزد

نام دامنه خود را وارد کنید


به عنوان مثال dima

پسوند دامنه را انتخاب کنید.

قیمت ثبت دامنه

 • قیمت دامنه .com
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .net
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .org
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .biz
  65,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .info
  55,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .name
  85,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .ir
  5,000 تومان
  1 ساله

خرید هاست

 • بسته
  50 مگابایت
  35,000 تومان
  100 مگابایت
  5,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  2000 مگابایت
  298,000 تومان
  مگابایت
  مگابایت
  نامحدوددیتا بیس و نامحدود اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  200 مگابایت
  65,000 تومان
  200 مگابایت
  2,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  400 مگابایت
  85,000 تومان
  300 مگابایت
  3,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  500 مگابایت
  95,000 تومان
  500 مگابایت
  5,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  100 مگابایت
  45,500 تومان
  1,000 مگابایت
  7,000 مگابایت
  نامحدوددیتا بیس و نامحدود اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  1000 مگابایت
  198,000 تومان
  1,000 مگابایت
  10,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  3000 مگا بایت
  398,000 تومان
  مگابایت
  مگابایت
  نامحدوددیتا بیس و نامحدود اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin

Template Design:Dima Group